Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Vecka

Grund 1

(1 termin)

Grund 2

(1 termin)

Grund 3

(1 termin)

Grund 4

(1 termin)

Ma 1b

(Termin 1/2)

Ma 1b

(Termin 2/2)

Ma 2b

(1 termin)

Ma 3c

(1 termin)

Ma 4

(1 termin)

-- GRNMATA GRNMATB GRNMATC GRNMATD MATMAT01b MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04
3                  
4                  
5                  
6                  
7             Kap 1 Kap 1 Kap 1
8 Kap 1-2    Kap 1-3  Kap 1-3   Kap 1  Kap 4      
9 Självstudievecka!
10    Kap 1-2              
11                  
12                  
13               Kap 2 Kap 2
14  Kap 3-4    Kap 4-6 Kap 4-6  Kap 2   Kap 5  Kap 2    
15                  
16 Självstudievecka!
17              Kap 3 Kap 3   Kap 3
18   Kap 3-4                
19                  
20  Kap 5-6 Socrative  Kap 7-9 Kap 7-9   Kap  3  Kap 6  Kap 4 Kap 5* Kap 4
21 Nationella prov!
22 Sista veckan... 

* Om du använder den blå 3c-boken är det kapitel 4

OBS!

Detta är endast ett förslag. Det är givetvis önskvärt att proven görs så att det
finns mer tid kvar i slutet av terminen för eventuella restprov och dylikt.

Vecka MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04 Nr
3         1
4         2
5         3
6 KAP 1 KAP 1 KAP 1 KAP 1 4
7         5
8         6
9 Sportlovsvecka = Självstudier 7
10 KAP 2 KAP 2 KAP 2 KAP 2 8
11         9
12         10
13         11
14 Påsklovsvecka = Självstudier 12
15         13
16 KAP 3&4 KAP 3 KAP 3 KAP 3 14
17         15
18         16
19         17
20         18
21 KAP 5&6 KAP 4 KAP 4 KAP 4 19