Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommunVecka nr 17 (23/4 - 27/4)

Måndag 08.15 - 09.15 GG MATMAT01b - [T1] [ 3.2 Potensekvationer ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [  Start av kap 4: 4.1 Statistiska metoder ]
15.15 - 16.15 GG GRNMATD - [ Start av kap 8: Ekvationer och formler ]
Tisdag 10.45 - 11.45 HL MATMAT04 - [ Kap 3, Differentialekvationer, fr o m bild 47]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Start av kap 5: 5.1 Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ ]
Fredag 08.15 - 09.15 HL MATMAT04
09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 18 (30/4 - 4/5)

Måndag SJÄLVSTUDIER!
Tisdag 1:A MAJ! 
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ ]
Fredag 08.15 - 09.15 HL MATMAT04
09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 19 (7/5 - 11/5)

Måndag 08.15 - 09.15 GG MATMAT01b - [T1] [ ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ ]
15.15 - 16.15 GG GRNMATD - [ ]
Tisdag 10.45 - 11.45 HL MATMAT04 - [ ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ ]
Fredag 08.15 - 09.15 HL MATMAT04
09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

 GG = Genomgångar
 HL = Handledning