Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Vecka nr 51 (17/12 - 21/12)

Måndag 09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00 BLÅ LEKTION
Tisdag 08.15 - 09.15 BLÅ LEKTION
09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00 BLÅ LEKTION
Onsdag 12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00 BLÅ LEKTION 
Torsdag 09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
Fredag AVSLUTNING KOMVUX

Vecka nr 50 (10/12 - 14/12)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b Repetition inför det Nationella provet (Bild 88 ff)
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Repetition inför det Nationella provet (Bild 26 ff)
Tisdag NATIONELLA PROV Ma1b, Ma2b och Ma3c (OBS! Inga andra lektioner denna dag.)
Onsdag Dennis rättar nationella prov hemma.  (OBS! Inga matematiklektioner denna dag.)
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Kap 9 Räta linjens ekvation (Forts.)
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00 BLÅ LEKTION
Fredag 09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 49 (3/12 - 7/12)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Repetition inför det Nationella provet
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Repetition inför det Nationella provet
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Repetition av kap 5 & 6 med Socrative
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Repetition inför det Nationella provet
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Kap 9 Räta linjens ekvation
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Repetition inför det Nationella provet
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Repetition inför det Nationella provet
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Repetition inför det Nationella provet
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 48 (26/11 - 30/11)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] 3.5 Problemlösning (Bild 64 ff)
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Repetition inför det Nationella provet
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi fortsätter med kap 6
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Enhetscirkeln och triangelsatserna (Bild 32 ff)
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi gör klart kapitel 8 (Bild 22 ff.)
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Repetition inför det Nationella provet
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Repetition inför det Nationella provet
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Repetition inför det Nationella provet
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 47 (19/11 - 23/11)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Vi fortsätter med kapitel 3 (Bild 46 ff.)
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Vi börjar med kap 4
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med kap 6
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Vi börjar med kap 5 (4) 
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi börjar med kapitel 8, Ekvationer och formler
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Forts. kap 5 (4) [Bild 24 ff.]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Vi fortsätter med kapitel 6 (Bild 25 ff.)
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Forts. kap 4 (Bild 26 ff)
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 46 (12/11 - 16/11)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Vi fortsätter med kapitel 3 (Bild 26 ff.)
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Individuell träning med hjälp av Socrative.
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Rep av kapitel 5 med hjälp av Socrative [Room: KS621D]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Integraler [Fr o m bild 95]
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Repetition Uttryck med bråk, Distributiva lagen, förenklingar och Matteboken.se
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Forts kap3 [Bild 104 ff]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Räta linjens ekvation [Bild 12 ff.]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Repetition med hjälp av Matteboken.se samt eget arbete med Socrative eller bok.
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 45 (5/11 - 9/11)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Vi börjar med kapitel 3
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Forts kap 3 Geometri: Koordinatgeometri, Pythagoras sats, mm
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med kapitel 5
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Forts kap 3 -- 3.3 Primitiva funktioner
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi börjar med kapitel 7
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c 3.4 Integraler [Fr o m bild 73]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Vi börjar med kapitel 6
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Pythagoras sats, Matteboken - övningar samt Socrative kap 3
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 44 (29/10 - 2/11)

Måndag Självstudier! 
Tisdag Självstudier! 
Onsdag Självstudier! 
Torsdag Självstudier! 
Fredag Självstudier! 

Vecka nr 43 (22/10 - 26/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] KPI, Procentproblem och kanske repetition med Socrative
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Vi börja titta på Kap 3 Geometri
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA  Vi repeterar Kap 3 och 4 med Socrative
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Vi börja titta på Kap 3: Vad säger förstaderivatan om grafen?
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Rep. kap 4-6 med Socrative
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c 3.2 Derivator och tillämpningar
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Att kunna till prov 5
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Forts kap 3 Geometri
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 42 (15/10 - 19/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Rep. Procentenheter och procentproblem + 2.3 Lån, ränta och amortering (Fr o m bild 54)
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Vi repeterar Kap 2 med Socrative
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi repeterar Kap 3 och 4 med Socrative
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Vi repeterar Kap 2 med Socrative (Glöm inte LärarDalle!)
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Kap 6 STATISTIK OCH SANNOLIKHETER
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Att kunna till prov 2
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Repetition av kap. 5 med Socrative
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Individuell körning med Socrative eller gemensamma frågor från studerande.
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 41 (8/10 - 12/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1]  2.2 Forts. Procentuella förändringar och procentproblem Fr o m bild 47
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b 2.5 Exponentialfunktioner och logaritmer forts. Fr o m bild 141
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med Kap 4, Dividera
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c  2.5 Grafisk och numerisk derivering, Fr o m bild 122
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Kap 5 Likformighet och skala
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Funderingar från LärarDalle + LärarDalle uppgift tid: 31:40 + Socrative
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Vi repeterar lägesmått och tittar på vilseledande statistik + Socrative
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Rep: Logaritmer, Komplexa tal into, Rep: pq, Rep: Exponentialfunktioner (Fr o m bild 151) + Socrative Room: KS621G 
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 40 (1/10 - 5/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] 2.2 Procentuella förändringar och jämförelser
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b 2.3 Andragradsfunktioner forts. fr o m bild 106
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA 3.4 FLERA STEG I LÖSNINGEN Fr o m bild 20
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c 2.3 Deriveringsregler I
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi gör klart kapitel 4, Geometri 
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c 2.4 Deriveringsregler I I (Fr o m bild 95)
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Statistik Fr o m bild 18
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b  2.4 Potenser och potensekvationer &  Börjar titta på 2.5 Exponentialfunktioner och logaritmer
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 39 (24/9 - 28/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] 2.1 Andelen, delen och det hela
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b  2.2 Andragradsekvationer forts. och 2.3 Andragradsfunktioner
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med kapitel 3, Multiplicera
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Derivatan - Definition Fr o m bild 43
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi börjar med kapitel 4, Geometri
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c  Derivatan - Forts. Fr o m bild 66
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Vi börjar med Kap 5 Sannolikhet och statistik
Fredag 08.15 - 09.15 GG GRNMATC  Vi börjar med kapitel 4, Bråk
09.30 - 10.30 GG MATMAT02b 2.3 Andragradsfunktioner forts. fr o m bild 77
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 38 (17/9 - 21/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Repetition inför provet med Socrative Room: DJMA1B  [ Testa grundläggande matematikfömågor här! ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Vi börjar med kap. 2 - 2.1 Polynom
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Viktiga begrepp + Träna till provet med Socrative. Room: DJGRNMAT
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Vi börjar med kap. 2 - 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata ff.
Onsdag 14.00 - 15.00 GG GRNMATC Träna till provet med Socrative. Room: DJMA4
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Träna till provet med Socrative. Room: SAL621
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Derivatan - En introduktion Fr o m bild 21
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Repetition inför provet med Socrative Room: DJMA1BX
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b  2.2 Andragradsekvationer
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 37 (10/9 - 14/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] 1.4 Tal i potensform, bild 88 ff.
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Repetition inför provet med Socrative
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi gör klart kapitel 2.
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Repetition inför provet med Socrative Room: DJMA3C
Onsdag 14.00 - 15.00 GG GRNMATC Vi går igenom kap. 3
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi går igenom kap. 3
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Individuell repetition inför provet med Socrative Room: DJMA3C eller eget arbete med lärarstöd.
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Individuell repetition av kap 4 med Socrative Room: DJMA1BX
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Individuell repetition av kap 4 med Socrative Room: DJMA2B
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 36 (3/9 - 7/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Kap 1, Tal i bråk form, bild 52 ff.
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b  Forts: Räta linjens ekvation, fr o m  bild 104 ff.
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med kap 2
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Vi arbetar vidare med exponentialfunktioner, fr o m bild 125
Onsdag 14.00 - 15.00 GG GRNMATC Vi fortsätter med kap 2, fr o m bild 15
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Vi repeterar tal i grundpotensform, prefix och vi lär oss räknaren TI-30X, löser några problem och avslutar kapitel 2 
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Vi arbetar vidare , fr o m bild 139
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] 4.3 Fr o m bild 80
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Ekvationssystem, fr o m bild 125
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 35 (27/8 - 31/8)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Forts kap 1, Negativa tal och tal i bråkform
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Kap 1 "Linjers lutning"  Vad menas med dy/dx?
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA  Kap 1, Vi fortsätter med bråk och tecknen > "större än" , < "mindre än" och liketstecknet =
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Kap 1, Nu börjar vi med Funktioner
Onsdag 14.00 - 15.00 GG GRNMATC Kap 2 Att lösa problem
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Sammanfattning kap 1 och sedan börjar vi på kap 2
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Vi fortsätter med funktioner mm, bild 89 ff.
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Pythagoras sats och skala
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Vi börjar med hemuppgiften i Teams och fortsätter sedan med räta linjen. Bild 94 ff.
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV

Vecka nr 34 (20/8 - 24/8)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b [T1] Information och start av kapitel 1, Aritmetik om tal
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b Forts kapitel 1, Algebra och linjära modeller, fr o m bild 17
12.45 - 13.45 HL MATMAT# BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00 HL MATMAT# BLÅ LEKTION
Tisdag 08.15 - 09.15 GG GRNMATA Vi börjar med att gå igenom början av kapitel 1, Talsystem
09.30 - 10.30 HL GRNMAT# Alla grundkurser
10.45 - 11.45 
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c Forts kapitel 1, Algebra och Funktioner, fr o m bild 28
14.00 - 15.00 HL MATMAT# BLÅ LEKTION
Onsdag 12.45 - 13.45 HL GRNMAT# Alla grundkurser
14.00 - 15.00 GG GRNMATC Kap 2 Att lösa problem
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD Forts kapitel 1, Tal i olika former, fr o m bild 25
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Forts kapitel 1, Algebra och Funktioner, fr o m bild 39
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Forts kapitel 4, Geometri, fr o m bild 40
14.00 - 15.00 HL MATMAT# BLÅ LEKTION
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Forts kapitel 1, Algebra och linjära modeller, fr o m bild 41
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV


Vecka nr 33 (13/8 - 17/8)

Måndag  
Tisdag  
Onsdag 10.45 - 11.45 INFORMATION I SAL 621 GYMNASIEMATEMATIK! [MATMAT01b, MATMAT02b & MATMAT03c]
12.45 - 13.45 INFORMATION I SAL 621 GRUNDMATEMATIK! [GRNMATA, GRNMATC & GRNMATD]
14.00 - 15.00 GG GRNMATC  Vi börjar med att gå igenom början av kapitel 1, Tal med decimaler
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD  Vi börjar med att gå igenom början av kapitel 1, Tal i olika former
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c Information och start av kapitel 1, Algebra och Funktioner
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b [T2] Information och start av kapitel 4, Geometri
14.00 - 15.00 HL MATMAT# Alla kurser kommer och jobbar med matematiken
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b Information och start av kapitel 1, Algebra och linjära modeller
12.45 - 13.45 PROV
14.00 - 15.00 PROV