Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Vecka nr 22 (29/5 - 2/6)

Måndag 08.15 - 16.00 [Möjlighet att skriva prov] OBS! Ingen provstart efter kl. 14.00!!
Tisdag 08.15 - 16.00 [Möjlighet att skriva prov] OBS! Ingen provstart efter kl. 14.00!!
Onsdag   
Torsdag  Alla betyg klara!
Fredag   

Vecka nr 21 (22/5 - 26/5)

Måndag 09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION
12.45 - 13.45 BLÅ LEKTION
16.30 - 17.30 BLÅ LEKTION
Tisdag Dennis kommer till KunDa c:a kl. 12.00 i dag.
12.45 - 13.45  BLÅ LEKTION
14.00 - 15.00  BLÅ LEKTION
15.15 - 16.15  BLÅ LEKTION
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  AVSLUTNING KOMVUX KLOCKAN 10.00
Torsdag  ---
Fredag  ---

Vecka nr 20 (15/5 - 19/5)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Vi tittar lite på kap 4 ]
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION (Som vanligt)
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ Genomgång inför Nationella provet ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Genomgång inför Nationella provet ]
Tisdag

NATIONELLT PROV [ 2017-05-16 ]
Matematik 1b och Matematik 2b
DEL B & C: 09.30 - 12.00, Sal 614
DEL D: 13.00 - 15.30, Sal 614
OBS! INGA ANDRA LEKTIONER DENNA DAG! INGEN KVÄLLSMATTE DENNA DAG!

Onsdag 

NATIONELLT PROV [ 2017-05-17 ]
Matematik 3c och Matematik 4
DEL B & C: 09.15 - 12.00, Sal 636
DEL D: 13.00 - 15.30, Sal 636
OBS! INGA ANDRA LEKTIONER DENNA DAG!

Torsdag  RÄTTNING AV NATIONELLA PROV PÅGÅR - INGA LEKTIONER I DAG!
Fredag  08.15 - 09.15 BLÅ LEKTION
10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION

Vecka nr 19 (8/5 - 12/5)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Enskilt arbete med Socrative kap. 3 ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Kap. 4 Statistik forts ] OBS! Extra genomgång
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ Rep inför Nationella provet ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Kap. 4 Komplexa tal forts. ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Trigonometri ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ Rep inför Nationella provet ]  OBS! Extra genomgång
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Kan du det här 3 ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Genomgång inför Nationella provet ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Genomgång inför Nationella provet ]  OBS! Extra genomgång
14.00 - 15.00 EXTRA BLÅ LEKTION
15.15 - 16.15 EXTRA BLÅ LEKTION
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Genomgång inför Nationella provet ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Genomgång inför Nationella provet ]

Vecka nr 18 (1/5 - 5/5)

Måndag 1:A MAJ! 
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Kap. 5 Trigonometri]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Repetition inför prov 3 med hjälp av Socrative ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Forts Trigonometri]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Genomgång]
14.00 - 15.00 EXTRA BLÅ LEKTION
15.15 - 16.15 EXTRA BLÅ LEKTION
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Vi börjar med kap. 4 Statistik ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Vi börjar med kap. 4 Komplexa tal]

Vecka nr 17 (24/4 - 28/4)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Vi fortsätter med problemlösning] 
DENNIS SJUK!
Tisdag DENNIS SJUK!
Onsdag  DENNIS SJUK! 
Torsdag  DENNIS SJUK! 
Fredag  DENNIS SJUK! 

Vecka nr 16 (17/4 - 21/4)

Måndag Annan dag Påsk
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Vi jobbar vidare med Integraler. Fr o m bild 94 (Länk här) ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Ayaans fråga + Olikheter och problemlösning ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Vi avslutar kap. 3 ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Repetition inför provet med hjälp av Socrative, Room: DJMA2B ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Rotationsvolymer och Täthetsfunktion för normalfördelning (Länk till hur du programmerar din räknare) ]

Vecka nr 14 (3/4 - 7/4)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [Rep. att bryta ut, rep. uttryck + Socrative ekvationer DJMA1BX individuellt] 
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [Socrative kap 3]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Felicias uppgift + 3.4 Integraler]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 3.4 Integraler... ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  10.45 - 11.45 BLÅ LEKTION (Flyttad från onsdag eftermiddag)
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Potensekvationer ]
OBS! Ingen blå lektion här denna vecka!
Torsdag  09.30 - 10.30 BLÅ LEKTION (Flyttad från onsdag eftermiddag)
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [Integraler, forts.]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Rep. Kap 3 med hjälp av anpassad Socrative (MA2B_AKTP_MATMAT02b3_20170407), Room: DJMA2B ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Vi tar oss en funderare och fortsätter sedan med integraler och ev. tittar lite på rotationsvolymer]

Vecka nr 13 (27/3 - 31/3)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 3.1 Uttryck och ekvationer ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 3.3 Koordinatgeometri ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Rep. Olika typer av grafer och sedan börjar vi titta på Differentialekvationer ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Rep. Polynomfunktioner och sedan tittar vi på andra derivatan och grafen ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Rep. Socrative sedan fortsätter vi med uttryck, formler och ekvationer... ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Rep. Primitiva funktioner och  3.4 Integraler en introduktion ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Avståndsformeln (rep.), Mittpunktsformeln och rep. med Matteboken och kanske lite Socrative till kap. 3 ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [  Differentialekvationer, resonemang och begrepp ]

Vecka nr 12 (20/3 - 24/3)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Repetition inför prov 2 med hjälp av Socrative ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 3.1 Vinklar ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 3.1 Deriveringsregler ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 3.1 Vad säger förstaderivatan om grafen? ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Repetition inför prov 2 med Office 365 Forms ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 3.2 Derivator och tillämpningar ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ 3.2 Likformighet ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ 3.2 Grafer och derivator ]

Vecka nr 11 (13/3 - 17/3)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Procentproblem, utdelat papper]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 2.5 Exponentialfunktioner och logaritmer ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Rep. av kap 2 med hjälp av Socrative  Room: DJMA4]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Bild 81 på papper, Deriveringsregler 2 och 2.5 Grafisk och numerisk derivering]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Index, KPI ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Vi deriverar med hjälp av räknaren och sedan kör vi Socrative inför prov 2 ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Repetition inför prov 2 med hjälp av Socrative ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Repetition inför prov 2 med hjälp av Socrative ]

Vecka nr 10 (6/3 - 10/3)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ Förändringsfaktor, procentuella förändringar, procentenheter, procentproblem forts. ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [Andragradsfunktioner (forts.) och 2.4 Potenser och potensekvationer]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.3 De trigonometriska funktionernas derivator ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Derivatans definition, Gränsvärde, deriveringsregler och några övningar på det. ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Vi fortsätter med att lösa Procentproblem ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Vi deriverar och deriverar och beräknar några tangenter. ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ 2.4 Potenser och potensekvationer  ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Kedjeregeln: Exempel från videon  och egna exempel (Delades ut 6/3)]

Vecka nr 9 (27/2 - 3/3)

Måndag SJÄLVSTUDIER
Tisdag 13.00 - 17.30 MATTESTUGA
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  SJÄLVSTUDIER
Torsdag  SJÄLVSTUDIER
Fredag  SJÄLVSTUDIER

Vecka nr 8 (20/2 - 24/2)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 2.2 Procentuella förändringar och jämförelser ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 2.2 Andragradsekvationer - PQ-formeln ]
OBS! - Dennis slutar kl. 14.00 i dag.
Tisdag Dennis kommer till KunDa 12.30 i dag.
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [  2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata  ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.2 Radianbegreppet  OBS! FLYTTAD FRÅN MÅNDAG 20/2! ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Förändringsfaktor, procentuella förändringar, procentenheter, procentproblem ]
Torsdag  08.15 - 09.15 GG MATMAT03c - [  2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata (Forts.) ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ 2.3 Andragradsfunktioner ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Radianer (Forts.), Cirkelsektor (båge & area) Fr o m bild 43 ]

Vecka nr 7 (13/2 - 17/2)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 2.1 Andelen, delen och det hela ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 2.1 Polynom ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.1 Trigonometriska kurvor ]
Tisdag DENNIS SJUK!
Onsdag  DENNIS SJUK!  (Sal 621 finns tillgänglig vanliga tider.)
Torsdag  DENNIS SJUK!
Fredag  Dennis är tillbaka på jobbet!
 08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Faktorisering av polynom och sedan börjar titta på andragradsekvationer (en riktig höjdare!!) ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Vi fortsätter med att rita kurvor på formen y = A sin(kx + b) + d  (Länk till DESMOS) ]

Vecka nr 6 (6/2 - 10/2)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [Socrative inför prov 1 OBS! Utökad 2017-02-05]
10.45 - 11.45 GG MATMAT# - [Ingen blå lektion i dag, men salen är ledig och om du stannar och jobbar, så får du närvaro.]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [Att kunna till prov 1]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [Att kunna till prov 1]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c [ Vi tittar på grafräknaren och repeterar exponential- och potensfunktioner. ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Att kunna till prov 1 ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Att kunna till prov 1 & ev. Socrative till kap. 1]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Hur man multiplicerar uttryck i parenteser, kvadrerings- och konjugatreglerna & Linjära ekvationssystem (s.59), Parentes och Upphöjt i ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [Individuell körning av Socrative inför prov 1 ]

Vecka nr 5 (30/1 - 3/2)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 1.5 Problemlösning ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 1.4 Linjära ekvationssystem ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 1.4 Trigonometriska ekvationer, grundekvationer för sin & cos ]
Tisdag I dag kommer Dennis till KunDa 12.30.
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 1.3 Rep. linjära och andragradsfunktioner & Exponential- och potensfunktioner.]
P g a krånglande Internet hemma, så kom denna info sent.
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Vi löser några problem tillsammans. Vi börjar med uppgift 2254, som delades ut i måndags...]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Rep. Logaritmer, sedan jobbar vi vidare med exponential- och potensfunktioner. Fr o m bild 116]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ Rep. räta linjen,vinkelräta linjer, ekvationssystem & Socrative Prov 1]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ 1.4 Trigonometriska ekvationer & Socrative inför prov 1 ]

Vecka nr 4 (23/1 - 27/1)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 1.3 Att dividera bråk och 1.4 Tal i potensform ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 1.3 Vi fortsätter med räta linjens ekvation  ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Additions- och subtraktionssatser för sinus och cosinus. Formler för dubbla vinkeln. YouTube-länk (Tid: 16.33 - 28.47)  ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [1.2 forts.  ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Vi forts. med grundpotensform. Bild 95 och framåt. ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Vi förenklar två uppgifter (utskickat med e-post), sedan 1.3 Funktioner  ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ 1.3 Räta linjens ekvation (forts.) och 1.4 Linjära ekvationssystem ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Rep. 1232, 1233 & 1236. Lite om bevis. ]

Vecka nr 3 (16/1 - 20/1)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [ 1.1 Vi fortsätter fr o m bild 20  & 1.2 Negativa tal]
12.45 - 13.45 GG MATMAT02b - [ 1.1 Vi fortsätter fr o m bild 28, Algebraiska uttryck ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 1.2 Trigonometri och formler, fr o m bild 23 ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 1.1 Vi fortsätter fr o m bild 21 & Rationella uttryck ]
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE
Onsdag  12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ 1.2 Vi fortsätter fr o m bild 39  & 1.3 Bråk ]
Torsdag  10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 1.1 Faktorisering, kvadrerings- och konjugatreglerna fr o m bild 33 & 1.2 Rationella uttryck ] OBS! Sal 516
Fredag  08.15 - 09.15 GG MATMAT02b - [ 1.3 Räta linjens ekvation  ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Vi repeterar fr o m bild 29 och kör vidare med bild 35 och framåt. ]

Vecka nr 2 (9/1 - 13/1)

Måndag PLANERINGSDAG FÖR LÄRARE
Tisdag  15.00 INFORMATION GYMNASIEKURSER, SAL 520 (NEDRE PLAN, MITT EMOT BANKEN)
18.00 - 20.00 KVÄLLSMATTE (OBS! Vi kör igång redan denna vecka!)
Onsdag  10.45 - 11.45 GG - MATMAT01b - [ 1.1 Positiva tal och ev. 1.2 Negativa tal  ]
Torsdag  08.15 - 09.15 GG - MATMAT03c - [ 1.1 Algebra och polynom ]
Fredag  08.15 - 09.15 GG - MATMAT02b - [ 1.1 Algebra ]
09.30 - 10.30 GG - MATMAT04 - [ 1.1 Trigonometri och trianglar ]