Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun


Vecka

Matematik 1b
(2 terminer)

Matematik 1b
(1 termin)

Matematik 2b
(1 termin)

Matematik 3c
(1 termin)

Matematik 4
(1 termin)

-- MATMAT01b MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04
33          
34          
35          
36          
37 Kap 4 Kap 1 Kap 1 Kap 1 Kap 1
38          
39          
40          
41   Kap 2      
42     Kap 2 Kap 2 Kap 2
43  Kap 5        
44 Självstudievecka!
45          
46   Kap 3 och 4  Kap 3 Kap 3   Kap 3
47          
48  Kap  6        
49   Kap 5 och 6 Kap 4 Kap 5* Kap 4
50 Nationella prov!
51  

* Om du använder den blå 3c-boken är det kapitel 4

OBS!

Detta är endast ett förslag. Det är givetvis önskvärt att proven görs så att det
finns mer tid kvar i slutet av terminen för eventuella restprov och dylikt.

Vecka MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04 Nr
3         1
4         2
5         3
6 KAP 1 KAP 1 KAP 1 KAP 1 4
7         5
8         6
9 Sportlovsvecka = Självstudier 7
10 KAP 2 KAP 2 KAP 2 KAP 2 8
11         9
12         10
13         11
14 Påsklovsvecka = Självstudier 12
15         13
16 KAP 3&4 KAP 3 KAP 3 KAP 3 14
17         15
18         16
19         17
20         18
21 KAP 5&6 KAP 4 KAP 4 KAP 4 19