Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

 • Absolutbeloppet
 • Andragradsekvationer [ x² ]
 • Area
 • Areasats
 • Avståndsformeln
 • Cos/Cos-1
 • Cosinussatsen
 • Definitionsaxel och värdeaxel
 • Derivering av olika funktioner (formelbladet)
 • Ekvationssystem
 • Enhetscirkeln
 • ex
 • Exponentiell tillväxt, y = C * ax
 • f(x) kontra f' '(x)
 • Faktorisering av uttryck
 • Formelbladet
 • Förenkla polynom
 • Gränsvärde
 • Linjen x = a
 • Linjen y = a
 • Logaritmer
 • Lådagram
 • Medelvärde
 • Median
 • Metoder: algebraiska, grafiska lösningar
 • PQ-formeln
 • Pythagoras sats
 • Randvinkelsatsen
 • Räta linjens ekvation
 • Sekant
 • Sin/Sin-1
 • Sinussats
 • Standardavvikelse
 • Stora x kontra lilla x
 • Symmetri
 • Tan/Tan-1
 • Tangent/Lutning/Derivata
 • Trianglar i cirklar
 • Variabler, konstanter
 • Volym