Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

 • Andragradsekvationer [ x² ]
 • Area
 • Avståndsformeln
 • Definitionsaxel och värdeaxel
 • Ekvationssystem
 • Exponentiell tillväxt
 • Faktorisering av uttryck
 • Formelbladet
 • Förenkla polynom
 • Linjen x = a
 • Linjen y = a
 • Logaritmer
 • Lådagram
 • Medelvärde
 • Median
 • Metoder: algebraiska, grafiska lösningar
 • PQ-formeln
 • Pythagoras sats
 • Randvinkelsatsen
 • Räta linjens ekvation
 • Standardavvikelse
 • Symmetri
 • Trianglar i cirklar
 • Variabler, konstanter
 • Volym