Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

RUM/ROOM KURS AKTIVITET
KS621A GRNMATA Träna till prov 1 - 6 (Kap. 1,2, 3, 4, 5 & 6)
KS621B GRNMATB Träna till prov 1 - 4 (Kap. 1,2, 3 & 4) 
KS621C GRNMATC Träna till prov 1 - 9 (Kap. 1 - 9) 
KS621D GRNMATD Träna till prov 1 - 9 (Kap. 1 - 9) 
KS621E MATMAT01b Träna till Nationella provet MATMAT01b 
KS621F MATMAT02b Träna till Nationella provet MATMAT02b
KS621G MATMAT03c Träna till Nationella provet MATMAT03c
KS621H    
KS621I    
KS621J    
---   ---
--- --- ---

Ctrl + C = Kopiera
Ctrl + V = Klistra in