Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

Vecka

Grund, delkurs 4
(1 termin)

Matematik 1b
(2 terminer)

Matematik 1b
(1 termin)

Matematik 2b
(1 termin)

Matematik 3c
(1 termin)

Matematik 4
(1 termin)

-- GRNMATD MATMAT01b MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04c
2            
3            
4            
5            
6    Kap 4 (T2) Kap 1 Kap 1 Kap 1 Kap 1
7  GRNMATD123 Kap 1 (T1)        
8            
9 Självstudievecka!
10     Kap 2       
11       Kap 2 Kap 2 Kap 2
12    Kap 2 / Kap 5        
13 GRNMATD456           
14 Självstudievecka!
15            
16       Kap 3 och 4  Kap 3  Kap 3  Kap 3
17            
18 GRNMATD789           
19   Kap / Kap 6 Kap 5 och 6 Kap 4
Kap 5* Kap 4 
20 NATIONELLA PROV 
21  

* Om du använder den blå 3c-boken är det kapitel 4

OBS!

Detta är endast ett förslag. Det är givetvis önskvärt att proven görs så att det
finns mer tid kvar i slutet av terminen för eventuella restprov och dylikt.

Vecka MATMAT01b MATMAT02b MATMAT03c MATMAT04
3          
4          
5          
6 KAP 1 KAP 1 KAP 1 KAP 1 KAP 1
7          
8         6
9 Sportlovsvecka = Självstudier 7
10 KAP 2 KAP 2 KAP 2 KAP 2 8
11         9
12         10
13         11
14 Påsklovsvecka = Självstudier 12
15         13
16 KAP 3&4 KAP 3 KAP 3 KAP 3 14
17         15
18         16
19         17
20         18
21 KAP 5&6 KAP 4 KAP 4 KAP 4 19