KAP 1 - DE FYRA RÄKNESÄTTEN


Information

1. Hur mycket är 20,79 - 3,8

2. Hur mycket är 126/9?

3. Hur mycket är 40 × 5?

4. Hur mycket är 40 × 0,5?

5. Hur mycket är 40 × 0,05?

6. Hur mycket är 40 / 0,5?

7. Avrunda 349,234 till hundratal

8. Avrunda 349,234 till tiotal

9. Avrunda 349,234 till ental

10. Avrunda 349,235 till hundradelar

11. Vilket svar är närmast (överslag) till 71,96 / 8,91

12. Beräkna 2 × 3 + 6 / 2

13. Beräkna 2 × (3 + 6) / 2

14. Beräkna 2 × 3 + 4 / 2

15. Beräkna 2 × (3 + 4) / 2

16. Beräkna (20 - 2) × 6 + 7 × 3

17. Beräkna (20 - 2) × (6 + 7) × 3

18. Niklas köper 2 st kaffepaket för 35 kronor styck. Hur mycket får han tillbaka om han betalar med en hundralapp (100 kr-sedel)?

Resultat =

Facit